Terms of service

Zasady Kupowania

 1. Właścicielem  www.berdever.pl j

Berczyńska Agnieszka

243-0813 Atsugi shi

Tsumada Higashi 3-22

 

Firma zarejestrowana jest w Japonii. W dalszej części tekstu firma określana jest mianem Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Kupujący otrzymał towar oryginalny, zgodny z opisem, nieużywany, w oryginalnym stanie i opakowaniu.
 2. Dane personalne klientów/kupujących nie zostaną nikomu przekazane, ani sprzedane bez zgody klienta. Nie zostaną również upublicznione bez zgody klienta.
 3. Przystąpienie do transakcji jest wyrazem akceptacji niniejszego regulaminu.

 

Zasady płatności

 1. Płatność należy dokonać za pośrednictwem przedpłaty na polskie konto podane w zakładce Płatność, karty kredytowej lub serwisu (https://www.paypal.com - berdever@gmail.com.
 2. Sprzedawca zachowuje możliwość odgórnego ustalenia cen oraz ich zmiany w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania klientów.
 3. Zmiana cen produktów w serwisie nie wpływa na ceny produktów już zamówionych.
 4. Zamówienie jest automatycznie przyjmowane do realizacji w momencie wpłynięcia pieniędzy na konto Sprzedawcy.

 

Zasady wysyłki produktów

 1. Koszty wysyłki są uwzględniane automatycznie przy wkładaniu produktów do koszyka. Koszty zależą od wagi produktów. 
 2. Zamówienie może zostać wysłane w kilku osobnych paczkach w przypadku dużej liczby produktów- nie zmienia to wcześniej podanych kosztów.
 3. Sprzedawca zgadza się wysłać towary do dowolnego kraju.
 4. Towary wysyłane są w ciągu nie więcej jak 7 dni po zaksięgowaniu pieniędzy na konto.
 5. Towary wysyłane są za pośrednictwem Japan Post, usługą AIRMAIL , SAL lub EMS. Czas dostawy to około 7 dni roboczych w przypadku AIRMAIL, do 2 miesięcy za pośrednictwem SAL, 4-5 dni roboczych w przypadku usługi EMS. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub dodatkowe opłaty np.celne po nadaniu przesyłki. Przesyłki bywają opóźnione z winy poczty, z reguły niestety jest to Poczta Polska. Czasami przesyłka jest już w Polsce ,ale w systemie jeszcze w Japonii.
 6. Każda przesyłka (EMS i Airmail) ma numer do sledzenia- cena jest wyższa, ale pewnosc dotarcia przesyłki jest 100%. 
 7. W wypadku zamówienia wielu towarów, Sprzedawca zastrzega prawo do decydowania w ilu paczkach zostaną one wysłane.
 8. Sprzedawca nie ponosi zobowiązań finansowych z tytułu cła importowego. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z wysyłką, transportem i cłem ponosi Kupujący. Sprzedający dokłada starań, aby nie wysyłać na raz paczek o dużej wartości, mogącej sugerować konieczność płacenia cła.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań, dotyczących ograniczeń importowych na terenie kraju docelowego.
 10. W razie odesłania przesyłki z winy Kupującego (np. nie odebranie przesyłki na czas) klient zobowiązany jest ponownie opłacić koszt wysyłki. Można tez anulować zamówienie - w takim wypadku Sprzedawca odeśle Kupującemu kwotę zamówienia, pomniejszoną o koszt wysyłki.

 

Zasady zwrotu i anulowania zamówień

 1. Istnieje możliwość anulowania zamówienia, jeśli Sprzedawca nie rozpoczął procesu jego realizacji – czyli jeśli prośba o anulowanie zamówienia wpłynie przed wysłaniem produktu do kupującego.
 2. Istnieje możliwość zwrotu towaru, jeśli Kupujący jest w stanie odesłać go w oryginalnym i nienaruszonym stanie, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Istnieje  możliwość zwrotu towaru na japoński adres- na koszt Kupującego.
 3. Jeśli Kupujący otrzyma towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem, przed upływem 10 dni od otrzymania powinien poinformować Sprzedawcę i udostępnić pełen zakres informacji na temat problemów z zamówieniem. Sprzedawca zobowiązuję się przesłać Kupującemu właściwy produkt.
 4. Sprzedawca zachowuje prawo anulowania zamówień i zwrotu pieniędzy za niezrealizowane zamówienia.

 

Dodatkowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki związane z używaniem zakupionych u niego towarów.
 2. Reklamacje związane z działaniem lub innymi problemami z produktem należy zgłaszać do producentów produktów.
 3. Sprzedawca silnie rekomenduje wybieranie przesyłki rejestrowanej, gdyż jako jedyna gwarantuje ona otrzymanie numeru przesyłki.
 4. Sprzedawca silnie rekomenduje wykonanie testu alergicznego przed skorzystaniem z jakichkolwiek kosmetyków.
 5. W przypadku kwestii dyskusyjnych, sprzedawca zachowuje prawo do podjęcia wiążącej obie strony decyzji.
 6. Firma działa w oparciu o przepisy prawa japońskiego; organem do rozpatrywania sporów jest właściwy sporowi sąd w Japonii.
 7. Zdjęcia użyte w serwisie służą jedynie wizualizacji produktu i mogą różnić się od wyglądu właściwych produktów. Sprzedawca zobowiązuje się do uaktualniania zdjęć produktów, gdy tylko pojawi się nowa szata graficzna.